מחזקת את ידם של צה"ל וכוחות הביטחון
בעז"ה ננצח! 💙🇮🇱
חיפוש
Close this search box.

מדיניות החזרות

 1. אנו שמחים שאהבתם ובחרתם להזמין ממוצרי החנות.
 2. אם קיבלתם את המשלוח ויש בעיה כל שהיא עם המוצר מוזמנים לפנות אלנו:

דוא”ל – [email protected]

טלפון – 052-5255439

כתובת למשלוח דואר – הגליל 37א׳ חיפה.

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק“).
 2. ביטול הזמנה ע”י מזמין, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחוייב הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש”ח, הנמוך מבניהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס אשראי ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/ שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת המחאה וכיו”ב, ע”פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע”י חב’ האשראי /הבנק בפועל.
 3. ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מקבלתם ע”י הלקוח ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת, בהתאמה אישית, ובתנאי כי המוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה בבית הלקוח ונמצאים במקום אליו סופקו בלבד.
 4. עם קבלת ההודעה, המזמין יאפשר לנציג החנות לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצר נפגם בדרך כלשהי ו/או המוצר אינו באריזתו המקורית – לא תתאפשר למזמין ביטול העסקה והחזרת המוצרים לחנות.
 5. עם ביטול המוצרים יחוייב המזמין בדמי ביטול כאמור לעיל. למען הסר ספק, החנות היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.
 6. בכל מקרה של החזרת המוצרים לחנות יחוייב המזמין בנוסף, בגין עלויות הובלת המוצרים.
 7. לא יינתן זיכוי, לרבות כספי, בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 8. ביטול ההזמנה/עסקה יעשה כנגד הצגת מסמכי הזמנה מקוריים בלבד.
 9. כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 10. הזיכוי יתבצע לאחר בדיקת המוצר, בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו. 
 11. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה המזמין באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר המזמין להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.
 12. החנות רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, וזאת אף במקרה בו נשלחה הודעה על כך למזמין. התקשרות שבוטלה לא תזכה את הלקוח בכל סעד שהוא ולא יהיו למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החנות, גם במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצרים, לרבות מחיר המוצרים או תיאורם, ואשר על בסיסם נערכה ההזמנה.
 13. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, מזמין רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לאתר תוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין.
 14. החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית או פתק החלפה. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).
 15. מובהר, כי ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.
 16. אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמינים לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

* מדיניות זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

× צ׳ט עם כרמית